2017-10-13 Valhalla Varsity vs Grossmont - DonDeMarsPhotography