2017-09-29 Valhalla Varsity vs Otay Ranch - DonDeMarsPhotography