2016-03-04 Varsity Softball Valhalla vs Brawley - DonDeMarsPhotography