2016-03-24 Varsity Softball Valhalla vs Bishops - DonDeMarsPhotography